• Izokinetička dijagnostika i rehabiliticija

Dijagnostika i rehabilitacija

Dijagnostika

Postupak izokinetičke dijagnostike svakog pojedinačnog dijela tijela: koljena, kukova, skočnih zglobova, kralježnice, koljena ili laktova se provodi po točnom protokolu za svakog pacijenta.

Pacijent se nalazi u izokinetičkom aparatu u koji se unose detaljni podaci o dobi, težini, visini, ozljedama, navikama aktivnosti i ozljedama. Po točno određenom protokolu za svaki dio tijela pacijent pokreće dijelove aparata dok mjerni uređaji i kompjutori velikom brzinom mjere i prikupljaju podatke o gibanju ispitivanog dijela tijela. Sam postupak mjerenje za svaki dio tijela traje nekoliko minuta. Svi prikupljeni i obrađeni podaci se ispisuju za detaljnu biomehaničku analizu.

Dijagnostika i rehabilitacija

Drugi važan dio postupka je detaljna analiza rezultata testova. Analizu obavlja liječnik, gdje se proračunima utvrđuju odstupanja izmjerenih od očekivanih vrijednosti, u odnosu na dob, spol, težinu, i aktivnost pacijenta, za svaki ispitani dio tijela ponaosob. Kompletiranjem analiza se otkriva razloge tegoba koje pacijent osjeća, ali i poremećaje koji će tek izazvali oštećenja.

Kompletirane analize rezultata testova predstavljaju nacrt za provođenje ciljanog programa izokinetičke rehabilitacije na izokinetičkim aparatima.

Izokinetičko testiranje nema nikakvih štetnih učinaka, nema zračenja, nema bolnih procedura, a napor se kompjutorski prilagođava točno mogućnostima dijela tijela koji se ispituje.

Rehabilitacija

Na temelju dobivenih analiza testova posebno educirani fizioterapeuti pripremaju i provode specifični program vježbi programiran za svaki dio tijela prema rezultatima ispitivanja. Stalno se instrumentalno nadzire svaki pokret i periodično provjeravaju dosegnuti rezultati u odnosu na zadani cilj. Dnevno trajanje izokinetičkih vježbi je circa. 30 minuta za jedan par zglobova i pripadajućih mišića. Ukupno trajanje rehabilitacije je potpuno individualno i isključivo ovisi o utvrđenim deficitima na ispitivanjima. Okvirno, najveći broj postupaka se uspijeva završiti u tijeku 10 do 20 tretmana po 30 min.

Dijagnostika i rehabilitacija

Dosezanje željenog punog oporavka izokinetičkom rehabilitacijom je ubrzano od 300% do 500% ( 3 do 5 puta) u odnosu na klasični postupak rehabilitacije, a kod sportaša čak do 12 puta.

Učinak ovako provedene rehabilitacije se zadržava najčešće 2 do 4 godine, a u nekim slučajevima i do 10 godina prema iskustvima Cybex centra.

Copyright © 2010 Cybex centar Sva prava pridržana.