• Izokinetička dijagnostika i rehabiliticija

Što je izokinetika?

Kratke osnove

Ljudsko tijelo je savršeno harmonijski uravnoteženi sustav pa tako i sustav za kretanje tijela; kosti i kostur, mišići, zglobovi i ligamenti. Sve dok smo živi tijelu se može pomoći da bolje obavlja svoje funkcije. Stručna medicinska pomoć može dati izvrsne rezultate uz uvjet korištenja vrhunskih znanja, vrhunske opreme i iskustva u primjeni postupaka liječenja.

Ljudsko tijelo

Ljudsko tijelo i njegov sustav kretanja se razvija i živi u uvjetima gravitacijske sile. Pri tome se želi kretati uspravno i u mogućnosti je ostvariti nevjerojatne pokrete i položaje unatoč svojoj težini i gravitaciji. Kostur i zglobovi su dinamički neaktivni dio sustava - konstrukcije. Aktivni dio sustava-konstrukcije su mišići čije kontrakcije osiguravaju kretanje tijela.

Toga smo svjesni, zar ne?

Gdje je onda problem?

Snaga svakog mišića u sustavu kretanja se stalno mijenja, ovisno o vremenu aktivnog rada, ili mirovanja, tijekom cijelog života.

Odnos snaga mišića za svaki zglob ili cjelinu (koljena, skočne zglobove, kukove, koljena, laktove, kralježnicu) i za svaki smjer pokreta mora biti matematički uravnotežena kako bi tijelo ostalo uspravno ili obavilo željeni pokret. Ukoliko se naruši matematički odnos sila među mišićima preko dozvoljene granice, nastaju ozljede, pucanja ligamenata ili mišića, oštećenja hrskavica u zglobu, kronične upalne reakcije i bol sa trajnim oštećenjima zglobova. Kada se događa na kralježnici, glavni uzrok je poremećena statika i dinamika mišića nogu koji nose zdjelicu kao podlogu i mišića uz samu kralježnicu što najčešće ima za posljedicu prenaprezanje i konačno oštećenja diskova među kralješcima sa pritiskom na živac ili moždinu.

Gravitacija, a dobrim dijelom i tjelesna težina su u ovoj matematičkoj jednadžbi stalni parametri, dok se snaga mišića (svakog ponaosob) bitno mijenja ovisno o učestalosti aktivnog rada. Gubitak snage mišića u mirovanju iz bilo kojeg razloga je izuzetno brz i može se kretati i do 3% DNEVNO. Tjelesna težina samo je djelomično odgovorna za oštećenja zglobova i osjećaj slabosti, neusporedivo je važniji pravilan odnos i nivo potrebne snage u mišićima za čuvanje zgloba kao i nesmetano kretanje.

Iz ovog je jasno da je snaga mišića i odnos snage među mišićima ključni parametar kako za normalno kretanje, tako i za prevenciju oštećenja zglobova, ligamenata, hrskavice zglobova i mišića treba obratiti punu pažnju.

Zašto izokinetika?

Cybex dinamometar korišten u NASA pripremama i misijama Skylab svemirske postaje

Razvoj suvremene biomehanike i computera je omogućio brzo i točno ispitivanje-mjerenje svih potrebnih parametara u pokretu tijela kao i analizu prema specifičnostima svake osobe. Izokinetički postupak je primijenjena biomehanika u kliničkoj medicini, i praktično je razvijen u USA 70 tih godina, primarno za potrebe astronauta i NASA-e. Danas je uobičajeni postupak u svim većim suvremenim centrima za rehabilitaciju u svijetu.

Izokinetička dijagnostika je postupak kojim se kompjutorskom točnošću u aktivnom pokretu, velikom brzinom bilježe svi potrebni parametri. Matematičkom analizom testova se dobiva detaljan uvid u stanje funkcije zgloba pri čemu su već uzeti u obzir osobni parametri: dob, spol, tjelesna težina i tjelesna aktivnost svakog pacijenta. Na izokinetičkom aparatu pokret i otpor je optimaliziran za trenutne mogućnosti pacijenta te ne može doći do oštećenja ili preopterećenja pod uvjetom da postupak vode stručno obučeni i iskusni medicinski stručnjaci.

Što je konačni cilj?

Vrhunska kompjuterizirana oprema u Cybex centar prostorima

Što ranije otkriti poremećene odnose parametara u radu zgloba i mišića koji opterećuju i oštećuju zglob. Nakon toga, na temelju dobivenih nalaza testova provesti strogo ciljanu terapiju na izokinetičkim aparatima, te precizno otkloniti utvrđene poremećaje da bi se zaustavilo dalje oštećenje i oporavile oštećene strukture zgloba.

Pravovremenim dijagnostičkim testovima je moguće otkriti početne promjene u radu zglobova i mišića koje je nemoguće otkriti rendgenskim slikama, CT , MR ili UZ snimanjem.

Copyright © 2010 Cybex centar Sva prava pridržana.