• Izokinetička dijagnostika i rehabiliticija

Kontakt
Savjetovanje i dijagnostika:

+385 1 4680 019

slobodan.kuvalja@cybexcentar.com

Rehabilitacija:

+385 1 4680 017


Cybex centar

Voćarska 106, 10 00 Zagreb


Pošaljite nam poruku sa svojim osnovnim podacima i što detaljnijim opisom zdravstvenih problema.

Dr. Slobodan Kuvalja će Vas u većini slučajeva kontaktirati preko telefona, pa stoga u poruci navedite doba dana kada bi Vam odgovorao poziv.Copyright © 2010 Cybex centar Sva prava pridržana.